«ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
«AIMODIAGNOSI IATRIKA ERGASTIRIA SINGLE MEMBER R.C.»

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 800574570
Δ.Ο.Υ.: Γ’ Πατρών (Β’, Γ’ Πατρών - Κάτω Αχαΐας)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ιατρικό Διαγνωστικό Μικροβιολογικό Κέντρο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-362.336
ΦΑΞ: 2610-362.336
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ακρωτηρίου 13 - Πάτρα
Τ.Κ.: 26334
MAIL: elpapaef@otenet.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 130110016000